FOREDRAG

Camilla2.jpg

Et personlig og viktig foredrag om mobbing fra et foreldreperspektiv.

KUNSTEN Å MØTE EN BJØRN

Hva vil det si å være en voksen som ser?

Vi opplevde alle foreldres frykt da barnet vårt blei mobbet i barnehagen og barnehagen ikke grep inn. Det fikk unødvendig store konsekvenser for barnet vårt og oss som familie.

 

I dette foredraget deler jeg av våre tanker og erfaringer med mobbing og sporene det setter. For hva er en barnehage eller skole når den ikke oppleves som trygg? Hva skal man som voksen se etter i møte med mobbing, når skal man gripe inn og hvordan skaper vi trygge, inkluderende miljøer med et våkent blikk, god kunnskap og stort hjerte?

Camilla holdt et veldig rørende og sterkt innlegg på vårt personalmøte. Hun har berørt oss alle, både som profesjonelle barnehagemedarbeidere og som foreldre.

Siri S. Silverman

FØP-leder i Øreåsen barnehage

LITTERATURFORMIDLING

51351656_2603359109691078_52758490279575

OPPLESNINGER

Jeg tar på meg formidlingsoppdrag på skoler og i barnehager, på biblioteker og festivaler.

Jeg har skrevet  bøker for ulike aldersgrupper og velger litteratur og formidlingsform etter hva som passer for den aktuelle målgruppa.  

Ofte kombinerer jeg opplesning  for barna med foredrag og workshops for de voksne i skole og barnehage.

Ta kontakt for mer info.