top of page

TIDEN PÅ SKJERNESET

Slektstbok 2011

utgivelse på Kvist Forlag, nytt opplag 2012

Tiden på Skjerneset er ei slektsbok basert på forfatterens farfar sine fortellinger om Otterlei-familiens opphav, livet på sjø og land i gamle dager og livet langs norskekysten de siste 100 årene. Den ble laget fordi jeg fikk lyst til å ta vare på historiene hans om slekta og livet i gamle dager så mine barn og barnebarn kan få kjennskap til sitt opphav.

Boka danner utgangspunktet for foredrag og kurset Skriv ditt liv i regi av Folkeuniversitetet. På kurset blir deltakerne introdusert for ulike måter å komme i kontakt med minner og fortellinger på, både gjennom spørsmål og svar, diskusjoner med andre, lukter, lyder og smaker. Deretter får de kyndige tips og råd om hvordan de kan skrive ned, systematisere og strukturere fortellingene sånn at de får oversikt over sitt prosjekt og hvordan de kan komme i mål – hvis de ønsker det.

 

Flere av deltakerne har seinere laget minnebøker som de har gitt til familie og venner, mens for andre er det givende å bare kunne mimre litt og reflektere rundt sin egen vei her i livet.

Jeg har skrevet en kronikk i dagsavisen om det å skrive sitt liv i "Hvordan vil du huskes?" Hvis du vil lese et intervjuer i forbindelse med bokprosjektet, kan du lese det her. Du kan også lese om skrivekurset og det å skrive sitt liv her i på Modum historielags nettsider, i Dagsavisen fremtiden og Vestfold Blad.

 

Det er fortsatt mulig å kjøpe Tiden på Skjerneset av meg hvis du har lyst til det – og selvsagt få den signert. 

bottom of page